Skócia védőszentje

Publikálva: 2020-06-10

498 olvasás

Utolsó módosítás: 2020-06-09

Szent Margit, a skótok királynője

Nagy Alfréd, Wessex királya elfoglalta Londont és uralma alatt egyesítette ezeknek az államoknak a többségét, de Margit születése előtt körülbelül 30 évvel az Angliába ismételten betört dánok megfosztották trónjuktól Nagy Alfréd utódait, majd hosszantartó háborúskodás és vérontás után az angolok elismerték uralkodójuknak a dán királyt, a keresztséget felvett Nagy Kanutot. Alfréd király leszármazottai közül két ikertestvér, Edmund és Edward a XI. század elején előbb Norvégiába, onnan pedig tíz évvel késobb - amikor Kanut leigázta Norvégiát is - Kelet Európába menekült. Edmund fiatalon meghalt Magyarországon, ikertestvéréről, Edwardról pedig a rendelkezésre álló első biztos adat az, hogy Magyarországon élt és ott feleségül vette Szent István királyunk (hugát vagy) leányát, Ágotát.

Ebből a házasságból három gyermek született: Margit, Krisztina és Edgar. Margit 1047 június 10-én született Réka (Reska) várában, a Baranya megyei Mecseknádasd mellett.

Angliában eközben, 1042 után ismét a trónra kerültek Nagy Alfréd utódai és az egyetlen még tisztán angolszász főhatóság volt, a királyválasztásra egyedül jogosult "Bölcsek Tanácsa" kikényszerítette, hogy Alfréd utolsó még élő leszármazottját, Edwardot Magyarországról visszahívják Angliába. Az angolok küldöttséget menesztettek Magyarországra és vele együtt - valószínűleg 1057-ben - érkezett Edward a feleségével, Ágotával és három gyermekükkel vissza Angliába, ahol azonban hamarosan meggyilkolták.

Sok bonyodalom után Edgár, a Bölcsek Tanácsa választására 1066-ban egy rövid időre (október 15--december 10.) angol király lett, mint II. Edmund angol király unokája és Hitvalló Edvárd jogos örököse, de nem koronázhatták meg, mert akkorra Normadiai (Hódító) Vilmos bevonult Londonba és Aldred yorki érsek őt koronázta királlyá. Edgár részt vett egy Vilmos elleni felkelésben, majd az angolok elűzték. Özvegy édesanyja akkor már gyermekeivel Skóciába menekült, egyes történészek szerint véletlenül, mert egy tengeri vihar sodorta oda 1069 októberében. Margit III. Malcolm skót királyt hamar meghódította szépségével és kedvességével, a család hatására Margit a második felesége lett 1069-ben vagy 1070-ben (az első pár évvel korábban elhunyt).

Felesége hatására Véreskezű Malcom, aki félelmetes kegyetlenséggel állt bosszút az édesanyját meggyilkoló Machbet hívein, s miután megölte Machbet anyját, s megszerezte a trónt is, fokozatosan megszelídült.

„Malcolm a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességében és jámborságában. Hatására a király elhagyta vad szokásait. Egész környezete megváltozott; előtte többé egy durva szót ki nem ejtettek” – olvasható életrajzában.

Jelentős egyházi reformok fűződnek Margit nevéhez: egységesítette a liturgiát, rendezte az egyházi visszásságokat; templomokat, kolostorokat építtetett.

Összehívta a skót egyház zsinatát és megreformálta, sőt a teológiai kérdésekhez is hozzászólt - azt a nézetet képviselte a zsinat előtt, hogy ha valaki meggyónt, megbánta bűneit, megtette az elégtételt, és hittel járul a szentáldozáshoz, az a Szentírás szerint nem ítéletre, hanem bűnei bocsánatára méltó.

Mintaképe volt a tökéletes anyának és a hűséges feleségnek. Népének jótevője, a szegények segítője, az egyház pártfogója volt. Edinburgh-ben halt meg 1093. november 16-án bánatában, néhány nappal azután, hogy férje és legidősebb fia elestek az alnwicki csatában.

A nép azonnal szentként kezdte el tisztelni és végül IV. Ince pápa 1261. június 19-én szentté avatta, maradványait kiásták és ereklyetartóban helyezték el az általa 1072-ben alapított dunfermline-i apátság Szentháromság-templomnak főoltárán, férje Malcolm sírhelye mellett.

Maradványaikat a reformáció idején Spanyolországba (az Escoriálba) menekítették, majd visszavitték Skóciába.

1669-ben Skócia védőszentjévé emelték, s ünnepét 1673-ban vették fel a római katolikus naptárba előbb június 10-re, majd 1969-ben november 16-ra helyezték át. (Más vélemények szerint Malmolmot a tynemouthi zárdában temették el és mindmáig ott nyugszik, az apátságban pedig egy helyi földművelő teste van.)

Legrégebbről fennmaradt életrajzát Dunfermline-i Turgot (Theodoricus) bencés szerzetes, Margit gyóntatója írta.

Gyermekei:Skócia

magyar

szent

királyné

hercegnő

Margit

skót

Malcolm

Árpád-ház

Legutóbbi módosítás: 2020. 06. 09. 07:08:58.

Még nincs megjegyzés.

Szavazatod :
Eddigi átlag:
Eddig 141 szavazat érkezett (átlag: 3.20)Add meg a neved:

Add meg honnan írsz:

Ország (zászló):

Értékelés:

A megjegyzésed (véleményed):

Írd be a biztonsági kódot